خانواده های نابارور و آن هایی که بدلیل ژنتیکی با بیماری های ناتوانی میتوکندری مواجه هستند ممکن است روزی از موفقیت جدید دانشمندان OHSU و موسسه مطالعات زیست شناسی سالک بهره مند شوند.

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، در این مطالعه که در مجله  Cell Stem Cell منتشر شد، محققان کشف کردند امکان بازسازی تخمک های انسان (آغاز کننده سلولی جنین) با استفاده از مواد ژنتیکی که به طور معمول هدر می رود وجود دارد.

این DNA از سلول های کوچک به نام اجسام قطبی آمده که تخم را شکل داده  و حاوی مواد ژنتیکی مشابه هسته ی تخمک زن است. تا به حال، هرگز نشان داده نشده است که اجسام قطبی به طور بالقوه جهت تولید تخمک دارای عملکرد انسانی برای درمان های باروری مفید است. در این مطالعه، دانشمندان با موفقیت جسم قطبی از تخمک در حال توسعه یک زن را به سیتوپلاسم یک تخمک اهدا کننده فاقد هسته انتقال دادند.

هر چند این روش تا رسیدن به آزمایش های بالینی می تواند سال ها طول بکشد، این پیشرفت در نهایت می تواند برای زنان با سن بالا حائز اهمیت باشد. اخیراً یک بررسی نشان داده که در ایالات متحده، متوسط ​​سن مادرانی که برای اولین بار مادر می شوند از 21.4 سال در سال 1970 به 25 سال در سال 2006 افزایش یافته است.

دکتر Shoukhrat Mitalipov نویسنده ارشد و مدیر مرکز OHSU گفت: ما می دانیم که باروری در زنان مسن تر کاهش می یابد. این یک راه بالقوه برای دو برابر کردن تعداد تخمکهایی است که ما قادریم از یک جلسه از لقاح آزمایشگاهی دریافت کنیم. محققان با نجات اجسام قطبی که در طول توسعه تخمک ناپدید می شوند و از طریق انتقال هسته قادر به تشکیل تخمک های اضافی هستند که از لحاظ ژنتیک مرتبط به مادر می باشد. این تخمک هنگامی که با اسپرم بارور شد به رویان های زنده تبدیل می شوند.

 این روش همچنین ممکن است فرصتی برای کمک به زنانی باشد که در میتوکندری (موتورخانه کوچک داخل هر سلول از بدن) آن ها جهش رخ داده است. جهش در میتوکندری می تواند به فرم های ناتوان کننده اشکال بیماری در کودکان منجر شود.

Mitalipov گفت: "این روش جدید شانس خانواده ها برای داشتن یک کودک از طریق لقاح آزمایشگاهی بدون نیاز به جهش های ژنتیکی را افزایش می دهد.