بانک اسپرم
مطالعه ای جامع روی بیماران بالغ و جوان سرطانی نشان داده است که تنها 43.8 درصد از آن هایی که در خطر ناباروری قرار دارند، قبل از استفاده از درمان های سرطانی به ذخیره سازی اسپرم شان می پردازند که نشان می دهد بیماران باید قبل از استفاده از این درمان ها مورد اطلاع رسانی واقع شوند و از عواقب درمان مطلع گردند.

یکی از مراحل بررسی علل ناباروری انجام آزمایش اسپرم است.  در آزمایش اسپرم، اسپرم های شما از نظر توانایی های مختلف که به توان باروری مربوط است بررسی شده و نتیجه این آزمایش در مراحل درمان ناباروری بسیار مهم است. 

سلول های تک هسته ای خونی

مطالعات جدید نشان داده است که سلول های تک هسته ای خونی ( لنفوسیت T، لنفوسیت B و سلول های NK )  استخراج شده از خون بیمار  که با HCG فعال سازی شده باشند، می تواند تاثیر قابل توجهی در افزایش توان لانه گزینی جنین ایجاد نماید.

انجماد تخمک یکی از راههای تقویت قدرت باروری است که بوسیله برداشتن و نگهداری کردن از تخمک انجام می شود و در زمانیکه سن بالاتر می رود از آن استفاده شود.

این راه یکی از جدیدترین روشهای کمک باروری شناخته شده است که متخصصان به آن انجماد تخمک می گویند. این روش به زنان این فرصت را می دهد تا پتانسیل بیشتری برای باروری و داشتن فرزند در مراحل زندگی خود در آینده داشته باشند.

طرفداران این روش بر این باورند که انجماد تخمک به خانمها اجازه کنترل بهتری بر باروری خود می دهد.

تعیین جنسیت جنین

تعیین جنسیت جنین از چندین راه قابل انجام است، هر یک از این راه ها بسته به شرایط خود درصد احتمال متفاوتی را ایجاد می کند. اما راه تعیین قطعی جنسیت جنین IVF است.