به صورت عمومی وقتی صحبت از باروری و سن می شود، تمام حواس به سن باروری زنان معطوف می شود. گویی در بخشی از ذهن همه باروری زنان محدود و باروری مردان نامحدود ثبت شده اما مطالعات چیزهای دیگری نشان می دهند.

تحقیقات نشان داده است که احتمال باروری در مردانی که دچار افسردگی هستند  پایین تر از افراد عادی است.

به نوشته بیونیوز، احتمال بروز مشکلات مادرزادی در کودکانی که پدر مسن دارند بیشتر است.

یک موضوع قابل بحث در جامعه امروزه بخصوص در مورد حمایت های دولت ها از روش های درمانی این مطلب است که آیا ناباروری یک بیماری است یا خیر ؟ 

بر طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، ناباروری نوعی از بیماری تلقی شده و حقوق فرد بیمار به فرد ناباروری تعلق می گیرد. از این رو فردی که برای درمان ناباروری به مرکز درمانی مراجعه می کند با کسی که برای عمل زیبایی یا یک تغییر خود خواسته در بدن به مراکز درمانی مراجعه کرده متفاوت است و برای درمان خود مراجعه نموده است.

در سالهای اخیر در مورد ناباروری حرف های زیادی شنیده شده و بسیاری از پزشکان بنا به تجربه و یا صلاحدید خود به فرد عنوان نابارور را نسبت می دهند. سوال اینجاست که ناباروری چیست و تعریف دقیق ناباروری چه می باشد.