با توجه به سیاست های مرکز مبنی بر ارائه جدید ترین خدمات روز برای درمان ناباروری، خدمات درمانی ناباروری به روش PRP در مرکز راه اندازی گردید. جهت آشنایی با این روش به بخش خدمات وب سایت مراجعه نمایید.

درمان ناباروری به روش PRP