محققین بریتانیایی توانسته اند سلول های بنیادی جنینی را به اسپرم تمایز دهند اما این کار با چالش ها و نگرانی هایی همراه است.

به گزارش بنیان به نقل ازstem-cells-news، سلول های بنیادی قابلیت تمایز به انواع سلول های تشکیل دهنده بدن را دارند و می توان از آن ها برای درمان بسیاری از اندام هایی که دچار نارسایی شده اند استفاده کرد. برای مثال در حالت بسیار خوش بینانه فردی که دچار حمله قلبی شده است می تواند قلب جدیدی داشته باشد و فردی که دچار نارسایی کلیوی شده است می تواند کلیه ای جدید داشته باشد. اما در هفته گذشته محققین بریتانیایی اعلام کردند که به یک موفقیت خارق العاده در مطالعات پزشکی دست یافته اند. آن ها سلول های بنیادی را از جنین گرفته و آن را تبدیل به اسپرم انسانی کرده اند.

این محققین می گویند که اسپرم های تولید شده دارای سر و دم بوده و قابلیت تحرک دارند. این اسپرم ها کیفیت لازم برای ایجاد یک زندگی جدید را دارند و می توانند انقلابی در درمان ناباروری ایجاد کنند. اما این کشف به نوبه خود یک مسئله پیچیده نیز به شمار می آید، زیرا با استفاده از این روش می توان اسپرم را از سلول های بنیادی خانم ها نیز تولید کرد و این بدین معنی است که خانم ها برای بچه دار شدن نیاز به وجود یک مرد ندارند. از طرفی با استفاده از این روش می توان از یک رده سلول های بنیادی تعداد زیادی بچه تولید کرد که دقیقا مشابه هستند. چه اتفاق خواهد افتاد؟ این می تواند خطرناک باشد یا خیر به پزشکی و ناباروری کمک کند؟ جواب این سوال نیاز به گذشت زمان دارد.