ICSI

ICSI ICSI یا ميكرواينجكشن ( Intra Cytoplasmic Sperm Injection ) ، در حقیقت به معنای تزريق درون سيتوپلاسمی اسپرم است و مشابه IVF و IUI ، يکی از روش های کمک باروری محسوب می شود. این تکنیک درمان ناباروی ، برای اولین بار به منظور درمان ناباروری مردان مورد استفاده قرار گرفت و در این زمینه […]

read more »
Call Now Buttonتماس